Az orvos

Az egészségüggyel mostanában sokat foglalkozik a közvélemény. A privatizáció sötét felhője lebeg a kórházak fölött. És az ember, ahogy öregszik, egyre közelebb kerül a kórházakhoz, miközben elfárad és elszürkül körülötte az élet. Jelentkeznek a betegségek is sorjában, és kétségbeesetten a kiutat keresi a halál csapdájából.


Beszélgetés dr. Fodor Ferdinánd párkányi családorvossal

2007. december 20-tól, átkelve a Mária Valéria Hídon már személyigazolványt sem kell felmutatni, hisz megszűnt az országhatár. Nem titkolt célom az alábbi beszélgetéssel, hogy tartalommal töltsem meg a kapcsolatteremtés határtalanná válását.

Dr. Fodor Ferdinánddal –párkányi családorvossal– a Poliklinikán beszélgettem.


Dr. Pátkai István karácsonyi hírlevele

Kedves Barátaim, Esztergomi és Dorogi Munkatársak!

Karácsonyi hírlevelemben emlékezem. Veletek átélt élményekre gondolok, melyek életünket gazdagították. Köszönöm, hogy velem tartottatok a „pszichiátriai gondoskodás járatlan útjain". Ma sem tolonganak ezeken az utakon. Együtt léphettünk a betegek otthonába, és sokszor örvendeztünk, amikor látogatásainkat gyógyulás követte. Alázattal, lehajtott fővel ismertük be hibáinkat és gyászoltunk, amikor nem sikerült segíteni.

Beköszöntő

Nem először fordult elő a Kór-Lap történetében, hogy nehéz helyzetbe jutottunk, de eddig mindig sikerült a nehézségeket legyőznünk. Néhány hetes szünetelés után újra jelentkezünk. Szeretnénk megőrizni eddigi hagyományainkat. Rövidesen elérhetővé tesszük eddigi írásainkat is. Kis önbizalommal, azt mondhatom: tekintsék karácsonyi ajándéknak ismételt megjelenésünket. Kísérjék megértéssel az újjászületésünk nehézségeit. Az eKór-Lap készítői valamennyi olvasónak áldott karácsonyt kívánnak!

Osvai László dr.

Babits Mihály és Esztergom

Az egész város felháborodását váltotta ki, hogy 2007. elején ismeretlen tettesek, akik azóta már ismertté váltak, ellopták, a Borbás Tibor által készített Babits szobrot.

Öröm volt tapasztalni, hogy lelkes lokálpatrióták összefogása következtében, rég nem látott egységbe tömörülve, az esztergomiak jótékonysági árverés keretei között gyűjtést indítottak az ellopott és beolvasztott szobor újraöntésére.

Tartalom átvétel